Tímy v klube
MFsK Nitra (Muži)
2. SLF - Openliga 
03.03.2018 20:00
7 : 3
03.03.2018 20:00    Ukončený
predchadzajúce
23.02.2018 20:00    Ukončený
16.02.2018 20:00
: 4
16.02.2018 20:00    Ukončený
09.02.2018 20:00
: 7
09.02.2018 20:00    Ukončený