KONCOM TÝŽDŇA V POPRADE KONFERENCIA ŠPORT A PRÁVO 2017
10.10.2017, Peter Cuninka

KONCOM TÝŽDŇA V POPRADE KONFERENCIA ŠPORT A PRÁVO 2017

BRATISLAVA (SFZ/pš) – Šiesty ročník konferencie "Šport a právo 2017" sa koná vo štvrtok a v piatok tento týždeň v konferenčných priestoroch hotela AquaCity v Poprade.

Po opakovaných dobrých skúsenostiach s fórom, na ktorom sa prezentujú podnetné a dopredu posúvajúce prednášky vo viacerých smeroch, sa organizátori aj v roku 2017 rozhodli pre osvedčený model.

Konferencia je organizovaná ako nekomerčné odborné podujatie a na jej príprave sa už tradične podieľajú členovia a priatelia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom ako hlavným partnerom podujatia.

Počas dvoch dní konferencie budú domáci i zahraniční lektori - odborníci z praxe i z akademickej pôdy - prezentovať účastníkom aktuálne poznatky, súvisiace s problematikou športového práva. A následne diskutovať o konceptoch možných právnych riešení v oblasti športu, vrátane zákona o športe.

Organizátori pripravil päť okruhov tém (prvé tri sú v programe vo štvrtok, ďalšie dve v piatok):
1. Strešná organizácia športu - možnosť alebo nutnosť na ceste k dobrej správe autonómneho športu?
2. Voľné témy športového práva
3. Digitalizácia športu - prítomnosť a svetlá budúcnosť
4. Plánované zriadenie verejnoprávneho Fondu na podporu športu v SR ako nástroj na centralizáciu zdrojov a kontrolu financovanie športu na centrálnej úrovni
5. Riešenie sporov v športe - Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport?

Medzi prednášajúcimi sú mená, garantujúce silný obsah a zmysluplnú formu – JUDr. Žaneta Surmajová, Mgr. Žaneta Csaderová, PhD, Mgr. Jozef Pukalovič, Ing. Ján Letko, Doc. Paedr. Pavel Ružbarský, PhD, Ing. Dušan Guľaš…

A témy, podrobne štrukturalizujúce spomínané okruhy: Talianske skúsenosti strešnej organizácie športu, Význam odhaľovania nekalých praktík v športe, Legislatívne a vecné zmeny v organizácii verejných športových podujatí, Daňové a právne následky porušenia ustanovení o odmeňovaní profesionálnych športovcov, Mýty o dobrovoľníctve, Digitalizácia športu v podmienkach futbalu, Niekoľko poznámok k testovaniu detí, Fond na podporu športu – kľúčový nástroj na rozvoj športu u nás, Aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Zriadenie Komory SFZ pre riešenie sporov…

A to nie sú všetky témy dvojdňového stretnutia, ani sa nedá povedať, že najdôležitejšie, pretože každá, ktorá je zakomponovaná v programe konferencie Šport a právo 2017, má zmysel. Aj preto má význam i diskusia ku každej z tém, každému z okruhov.

Z konferencie bude vysielaný on-line prenos, ktorý bude dostupný:

z webovej stránky UčPS www.ucps.sk

FB stránky UčPS: Zákon o športe

FB stránky UčPS: UčPS – Učená právnická spoločnosť – právo pre všetkých

Prečítané: 158x