Brankári
Milan
Jarábek
Attila
Tóth
Obrancovia
Ronald
Kocsis
Denis
Jankulár
Krisztián
Bese
Viktor
Bogár
Máté
Alexovič
Peter
Danáč
Tomáš
Kováč
Tomáš
Provodovský
Benjamin
Lvonský
Teo
Pirohár
Záložníci
Samuel
Čomaj
Kristián
Mikle
Viktor
Virág
Lea
Serenčéšová
Márk
Alexovič
Dominik
Prager
Peter
Spišák
Dániel
Sasák
Roland
Dankó
Matej
Pilinský
Igor
Bohanka
Simon
Stojka
Útočníci
Patrik
Krásny
Damian
Adamovics
Nicolas
Barus
Lukáš
Mančuška