Brankári
Erik
Brezovský
Obrancovia
Dominik
Brezovský
Patrik
Orth
Marek
Žúbor
Adam
Straský
Jakub
Benedek
Útočníci
Michal
Belko
Hakan
Yilmaz
Viliam
Maroš
Martin
Kyselica
Záložníci
David
Hablovič
Adam
Ďurček
Juraj
Strižko
Jakub
Krajňak