Brankári
Jozef
Gabštúr
Obrancovia
Zuzana
Dibáková
Tadeáš
Remenár
Filip
Uram
Jakub
Ďuratný
Ema
Ťapajáková
Martin
Senko
Jozef
Nechaj
Záložníci
Alexej
Miľan
Matúš
Kútnik
Elisa
Kunková
Jozef
Boros
Milan
Žihlavník
Peter
Benčo
Pavol
Ondrík
Tobiáš
Sidor
Nina
Húsková
Samuel
Durdiak
Útočníci
Andrej
Hatala
Marian
Kováč
Oliver
France
Peter
Šípka
Vladimír
Laurinec