Róbert Kotian

Deti na Olympe
6000 detí so sprievodom dospelých prevrátilo doterajšie predstavy o fanúšikovaní na hlavu. Z núdze cnosť sa stala druhým najväčším zážitkom zápasu me...
Pridané dňa20.09.2019Viac
Lesk a bieda Fondu na podporu športu (II.)
Zákon o Fonde na podporu športu (ďalej Fond) by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2020 a na začiatku by mal pracovať s garantovaným ročným rozpočto...
Pridané dňa17.09.2019Viac
Lesk a bieda Fondu na podporu športu (I.)
Príprava zákona o Fonde na podporu športu zhora bez dôkladnej diskusie s kľúčovými rezortmi a odborníkmi zo športového hnutia a tretieho sektora; nej...
Pridané dňa17.09.2019Viac
UčPS tím: Návrh zákona o fonde na podporu športu je nepripravený, nedomyslený, miestami až zmätočný
V NR SR je predložený návrh zákona o Fonde na podporu športu a prebehlo o ňom aj medzirezortné pripomienkové konanie, do ktorého sa zapojila aj Učená...
Pridané dňa16.09.2019Viac