17.12.1919, Róbert Kotian

Bude nás jedenásť

17.12.1919, Róbert Kotian
Fond na podporu športu má správnu radu - jedenásť osobností na jeho čele vyvoláva nádej aj pochybnosti.

Ani to tak dlho netrvalo – necelé tri mesiace po tom, ako bol v NR SR schválený zákon o Fonde na podporu športu (18. septembra), vymenovala vláda na svojom zasadaní jeho správnu radu – v stredu 11. decembra vymenovala za predsedu správnej rady Fondu na podporu športu Jozefa Gönciho, štátneho tajomníka na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, podpredsedom sa stal Jaroslav Rybánsky a zaujímavý je aj menoslov deviatich členov správnej rady – Mária Berdisová, Anton Danko, Richard Galovič, Martin Kohút, Jozef Krnáč, Anastasia Kuzminová, Daniel Líška, Ján Riapoš a Jozef Turčány. Stalo sa tak v hodine dvanástej, ale o tom potom.

Zostava je to zaujímavá a z istého hľadiska dokonca aj sľubná – táto jedenástka bola vymenovaná na základe nominácií predsedu vlády (Galovič), ministerky školstva (predseda Gönci a dvaja členovia Kuzminová a Danko), ZMOS-u (Turčány), Slovenského olympijského a športového výboru (podpredseda Rybánsky a dvaja členovia Liška a Krnáč), Slovenského paralympijského výboru (Riapoš), slovenského futbalového zväzu (Berdisová) a Slovenského zväzu ľadového hokeja (Kohút).

Je jasné, že Fond, ktorý má mať pod palcom na budúci rok 22 miliónov eur, v ďalšom roku 46,5 milióna eur, bude nielen v športovej obci pod precíznym drobnohľadom a nadbytočné sú všetky zaváhania či nedôslednosti.

Na jeden zaujímavý moment už upozornil športový expert SaS, kandidát tejto strany Ivan Husár, keď spochybnil kvalifikáciu Anastázie Kuzminovej vykonávať post členky Fondu. Podľa zákona o Fonde na podporu športu /§ 5 ods. 3, písm. e)/ totiž za člena správnej rady možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá má najmenej trojročnú riadiacu prax v oblasti športu alebo najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti športu". Vo zverejnených materiáloch z rokovania vlády sa však životopisy kandidátov nesprístupnili, v návrhu sa tvrdí, že všetky navrhované osoby spĺňajú podmienky a predpoklady ustanovené zákonom“, takže pri dobrej vôli možno predpokladať, že k návrhom bol predložený aj doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. e).

Z trochu iného súdka je Husárova zmienka o Jaroslavovi Rybánskom, že je Ficov bratranec. Z hľadiska kompetentnosti na výkon funkcie to totiž vôbec nič neznamená – v Slovenskom futbalovom zväze pracuje na úseku generálneho sekretára ako poradca pre legislatívno-právne otázky. V marci 2016, v čase zostavovania poslednej vlády, keď sa uvažovalo o vytvorení postu štátneho tajomníka pre šport na ministerstve školstva, vedy výskumu a športu,
 dokonca Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor aj 15 najväčších športových zväzov navrhovalo Rybanského na tento post (áno, bol medzi nimi aj volejbal).

Hmm, možno by stálo za úvahu počkať na konkrétny výkon funkcie – nielen u Ficovho bratranca, čo mi na počudovanie žily netrhá, ale aj u ostatných členov správnej rady.

Pestré zloženie správnej rady by malo byť predpokladom krížovej kontroly a férového a transparentného narábania s financiami, fondu od štátu pridelenými. 

Už na tomto mieste možno avizovať, že zaujímavé bude aj to, ako sa Fond a jeho orgány vysporiadajú nielen s tým, akým spôsobom a na základe akých pravidiel budú spravovať a prideľovať zverené financie, ale aj ako obstojí táto iná verzia prideľovania štátnych financií na športové účely v porovnaní s tým, ako ich prideľuje ministerstvo školstva, ktoré tak činí na základe transparentného vzorca s presne určenými pravidlami a kritériami (členská základňa, úspechy, mediálna popularita).

Podľa zákona o fonde totiž správna rada o. i. schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt, schvaľuje výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok na projekt, schvaľuje rokovací poriadok správnej rady a odborných komisií, vymenúva a odvoláva členov odborných komisií na posudzovanie žiadostí... Nie je toho málo, správna rada si musí byť vedomá, že od začiatku bude pod drobnohľadom športovej obce - s dodatkom, že neuralgickým bodom vzťahov v športovej obci sú peniaze a ich prideľovanie.

Skúsme veriť, že pestré zloženie správnej rady a reprezentovanie často protichodných záujmov (vláda, ministerstvo, ZMOS, SOŠV, POV a dva najsilnejšie športové zväzy) bude viesť k rozumným kompromisom a nie pokútnym bartrovým dohodám.

A o čom teda potom? Správna rada Fondu bola vymenovaná päť minút pred dvanástou - tesne pred tým, ako sa má na vláde rozhodnúť o
„Návrhu na vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečenie dofinancovania projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu“ – znie to komplikovane, ale podľa tohto materiálu by mal Fond dostať v troch najbližších rokoch 60 miliónov eur na národnú športovú infraštruktúru. Peniaze, pôvodne určené pre SOŠV – voči čomu mali množstvo zásadných výhrad ministerstvo financií aj generálna prokuratúra, lebo to plánované porušovanie zákonov bolo priveľké aj na zvyklosti Ficovej a Pellegriniho vlády - sa majú v súlade so zákonom presunúť na Fond na podporu športu, čím sa Fond stáva silným hráčom v športovej obci od samotného začiatku.

RÓBERT KOTIANPrečítané: 674x