LIVE: 12.1. 2018, 16:30 Volebná konferencia ZsFZ, Nitra
12.01.2018, Peter Cuninka

LIVE: 12.1. 2018, 16:30 Volebná konferencia ZsFZ, Nitra

Sledujte priamy prenos z Volebnej konferencie ZsFZ

PROGRAM VOLEBNEJ KONFERENCIE ZsFZ, NITRA

1. Otvorenie, privítanie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov ZsFZ

2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Správa mandátovej komisie

4. Schválenie navrhovaného programu konferencie ZsFZ

5. Udeľovanie ocenení

6. Príhovor a správa predsedu ZsFZ od ostatnej volebnej konferencie

7. Správa predsedu RK ZsFZ

8. Informácia o hospodárení ZsFZ za rok 2017

9. Predstavenie kandidátov, voľba predsedu ZsFZ

10. Voľba členov VV ZsFZ, predsedu RK ZsFZ a predsedov orgánov zabezpečenia spravodlivosti ZsFZ (DK, OdK)

11. Schválenie delegátov a ich náhradníkov na konferenciu SFZ za ZsFZ

12. Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov ZsFZ a SFZ

13. Schválenie kandidáta na členstvo vo VV SFZ za ZsFZ

14. Diskusia

15. Informácia o prijatých uzneseniach

16. Záver

NOVÝ PREDSEDA ZsFZ - LADISLAV GÁDOŠI

image
Autor: Martina Radošovská
Zdroj: trnavaobfz.sk
Prečítané: 1246x