Novým predsedom ZsFZ sa stal Ladislav Gádoši
14.01.2018, Peter Cuninka

Novým predsedom ZsFZ sa stal Ladislav Gádoši

Martina Radošovská/ObFZ Trnava

Na Volebnej konferencii ZsFZ si delegáti dvanástich oblastných futbalových zväzov zvolili za nového predsedu Ladislava Gádošiho. Ten bol do nového funkčného obdobia zvolený v druhom kole.

image
Autor: Martina Radošovská
Zdroj: trnavaobfz.sk

Zo 62 pozvaných delegátov sa na volebnú konferenciu dostavili všetci, teda išlo o stopercentnú účasť. V takom prípade bola na zvolenie predsedu potrebná kvalifikovaná väčšina, teda 44 hlasov a viac. Hlasovanie prebehlo tajne. Po sčítaní hlasov bolo 61 platných a jeden neplatný hlas, pričom Ladislav Gádoši získal 32 hlasov, Pavol Šípoš 8 hlasov a Róbert Šuník 21 hlasov. V prvom kole tak predseda nebol zvolený.

V druhom kole bolo jasné, že na poste predsedu ZsFZ sa ocitne nový človek, nakoľko delegáti mohli hlasovať už len za Ladislava Gádošiho a Róberta Šuníka. Úspešnému kandidátovi v druhom kole stačila nadpolovičná väčšina, teda 32 a viac hlasov. Hlasovanie opäť prebehlo tajne. V druhom kole získal Róbert Šuník 20 hlasov a Ladislav Gádoši 41 hlasov, čím bol zvolený za nového predsedu ZsFZ. Jeden hlasovací lístok bol neplatný.

image
Autor: Martina Radošovská
Zdroj: trnavaobfz.sk

Volebnú konferenciu otvoril príhovorom Pavol Šípoš, ktorý zhrnul prácu regionálneho zväzu za 22 mesiacov. Zároveň poďakoval za vyjadrenú dôveru vo funkčnom období a za to, že mohol lepšie spoznať prácu, ktorú funkcia predsedu obnáša. V rámci programu bolo na pláne aj udeľovanie ocenení, ktoré odovzdal prezident SFZ Ján Kováčik s ešte aktuálnym predsedom ZsFZ Pavlom Šípošom. Ocenení boli funkcionári Jozef Rosipal, Eugen Čornák, Dušan Koníček, Štefan Gálik a Pavel Hlavatý.

image
Autor: Martina Radošovská
Zdroj: trnavaobfz.sk

Pred samotným hlasovaním dostal každý z kandidátov priestor na príhovor a predstavenie svojho programu delegátom. Kandidáti sa v niektorých otázkach zhodli, najmä čo sa týka napätých a poznačených vzťahoch vzájomnou nedôverou bez ochoty hľadať spoločné kompromisy a to nielen na úrovni Výkonného výboru ZsFZ, ale aj odborných komisií. Rovnako sa zhodli v bodoch podpory mládeže, zlepšovaní noriem či systému financovania športu, absencii marketingových partnerov, naplnenia jednotlivých líg štandardným počtom mužstiev a na kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovni delegovaných osôb, ktorá klesá.

image
Autor: Martina Radošovská
Zdroj: trnavaobfz.sk

"Som poučený z minulosti, pripravený na výzvy budúcnosti, a zároveň pripravený spolupracovať s každým, kto má jednoznačný záujem o rozvoj futbalu v tomto najsilnejšom regióne na Slovensku," aj takéto slová zazneli z úst Ladislava Gádošiho, ktorý vo funkcii predsedu ZsFZ nebude žiadnym nováčikom. Tejto funkcie sa sám vzdal v roku 2015. Teraz sa však rozhodol vrátiť a s napätými vzťahmi vo zväze bojovať. "Sledoval som dianie v regionálnom zväze, mal som informácie ohľadom situácie vo Výkonnom výbore ZsFZ a viem, že funkcionári neťahali spoločne za jeden koniec povrazu. Navyše ma oslovili viacerí predsedovia oblastných futbalových zväzov s ponukou na návrat, čo pre mňa bolo impulzom, na základe ktorého som sa rozhodol kandidovať."

image
Autor: Martina Radošovská
Zdroj: trnavaobfz.sk

"Samozrejme, pre mňa bola priorita podpora vlastného oblastného futbalového zväzu, teda trnavského, odkiaľ pochádzam. Vyrastal som v Spartaku Trnava, hrával som za Spartak Trnava, v Trnave som sa začal venovať funkcionárskej práci. Vždy som určitým spôsobom myslel na trnavský oblastný futbalový zväz a našli sme zhodu aj so súčasným predsedom ObFZ Trnava, s tým, že som mal stretnutie aj s členmi výkonného výboru. Debatoval som aj s delegátmi, ktorí sa absolútne stotožnili s mojou myšlienkou kandidovať a mimoriadne si vážim, že som bol Oblastným futbalovým zväzom Trnava podporený."

A kam budú smerovať prvé kroky nového predsedu vo funkcii? "Veľmi rýchlo musíme zvolať VV ZsFZ, kde si musíme zadefinovať určité priority a jednou z nich, ktorá je zároveň najzákladnejšou, bude zvolanie mimoriadnej konferencie ešte pred začiatkom jarnej časti, pretože situácia hlavne v V. lige Západ je neúnosná. Samozrejme, vieme kde nastal problém a máme ho určitým spôsobom zadefinovaný. Čaká ma veľa diskusií s klubovými funkcionármi a to nielen klubov, ktoré v V. lige Západ pôsobia, ale aj ktoré z tejto ligy poodchádzali. Rovnako musím hovoriť aj s ObFZ Senica, pretože do tejto konferencie je potrebné ísť s jasným cieľom, aby sme nenarušili iné súťaže a aby sme stabilizovali túto ligu. Ďalším krokom, ktorý je mimoriadne dôležitý a bude na programe počas tejto konferencie, je aj úprava stanov, tak aby boli absolútne kompatibilné so stanovami SFZ a zároveň aj rešpektovali tie ustanovenia Zákona o športe, ktoré sme povinní do nich zakomponovať."

Po vyhlásení výsledkov poďakoval Ladislav Gádoši delegátom za podporu a vyzval aj tých, ktorí ho nevolili, aby spoločne posunuli západoslovenský futbal a futbalový zväz tam, kde ako najväčší futbalový zväz v rámci regiónov historicky patrí.

image
Autor: Martina Radošovská
Zdroj: trnavaobfz.sk

Po tajnom hlasovaní predsedu ZsFZ nasledovalo schválenie členov VV ZsFZ, ktoré prebehlo verejným hlasovaním a jednohlasne. Do výkonného výboru boli schválení František Urban, Ján Panák, Peter Kováč, Miroslav Guček, Štefan Korman, Vladimír Hracho, Pavol Šípoš, Anton Laco, František Nagy, Ervín Kiss a Arpád Beňovič.

Za predsedu Revíznej komisie ZsFZ bol tajným hlasovaním zvolený Ján Bott s 35 hlasmi. Jeho protikandidát Gabriel Michlian získal v hlasovaní 27 hlasov. Rovnako sa tajným hlasovaním volil aj predseda Odvolacej komisie ZsFZ, ktorým sa stal s 34 hlasmi Miroslav Jaška. Stanislav Kysel, ktorý sa tiež uchádzal o túto funkciu, získal 28 hlasov. Verejným hlasovaním bol jednohlasne schválený za predsedu Disciplinárnej komisie ZsFZ Miroslav Vlk.

image
Autor: Martina Radošovská
Zdroj: trnavaobfz.sk

Na konferencii sa schvaľovali aj delegáti na volebnú konferenciu Slovenského futbalového zväzu za ZsFZ, ktorá bude 2. februára v Senci. Okrem delegátov boli schválení aj ich náhradníci. Za Nitriansky kraj boli odhlasovaní Alena Žáčiková-Jančoková a Stanislav Kysel, za Trnavský kraj Zsolt Fehér a Imrich Kovács, za Trenčiansky kraj Karol Janas a Miroslav Barinka. Medzi náhradníkmi sa ocitli Ľuboš Marci, Miroslav Kvaššay a Marek Gula.

image
Autor: Martina Radošovská
Zdroj: trnavaobfz.sk

Keďže do diskusie neboli prihlásené žiadne podnety, slovo si vzal prezident SFZ Ján Kováčik, ktorý zhodnotil predošlé štyri roky. "Sme ľudia, robíme chyby a nie všetko sa nám za posledné štyri roky podarilo. Tiež sme sa pomýlili, niektoré veci sme nevyhodnotili, ako sme mali, ale poučili sme sa. Cez to všetko máme jedno z najlepších období, keď nie úplne najlepšie štvorročné obdobie v rámci slovenského futbalu."

Rovnako sa vyjadril aj k napätým vzťahom v ZsFZ: "Západoslovenský futbalový zväz je najväčší, najbohatší, najsofistikovanejší, sú tu najsilnejšie kluby. Urobte všetko preto a my vám pomôžeme, pretože u nás máte všetky dvere otvorené, aby to tak bolo vidieť aj navonok. Aby sme boli zasa jednotní." V závere svojho príhovoru prirovnal futbal k jednej veľkej rodine, v ktorej síce bývajú nezhody, či výmeny názorov, ale je súdržná, iba tak sa dá docieliť úspech.

image
Autor: Martina Radošovská
Zdroj: trnavaobfz.sk
Prečítané: 403x