Valné zhromaždenie Asociácie klubov II. futbalovej ligy
23.11.2017, Marek Svátek

Valné zhromaždenie Asociácie klubov II. futbalovej ligy

Autor: Milan Lônčík

Dňa 22.11.2017 sa v hoteli Termál vo Vyhniach konalo Valné zhromaždenie (ďalej len "VZ") záujmového združenia Asociácia klubov II. futbalovej ligy (v ďalšom "AK II. FL").

VZ, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 13 klubov II. ligy a zástupca žiadateľa o prijatie AFK Nové Mesto nad Váhom (ďalej len "AFK NMnV") otvoril a riadil Ing. Norbert Csutora, predseda predstavenstva združenia.

VZ schválilo :

prijatie nového člena združenia – AFK NMnV a

zmenu v predstavenstve – odstupujúceho člena p. Romana Čavojského nahradil zástupca MFK Skalica p. Ľuboš Lim.

VZ potvrdilo vo funkcii kontrolóra združenia (na základe voľby na ustanovujúcom zhromaždení) p. Petra Svetlanského, zástupcu klubu MFK Lokomotíva Zvolen.

VZ zobralo na vedomie :

- informáciu o plnení rozpočtu AK II.FL k 16.11.2017

- informáciu o činnosti združenia od ostatného VZ a

- diskusné príspevky prítomných zástupcov klubov.

VZ prebehlo v pokojnej a priateľskej atmosfére, pričom však prijalo pragmatické a konštruktívne závery, s jasnou víziou AK II. FL do budúceho obdobia.

Prečítané: 431x