28.06.2019, Michal Trško

Víťazstvá v Bánovej boli súčasťou veľkolepej oslavy 90. výročia založenia futbalového klubu

28.06.2019, Michal Trško
S príchodom leta sa v Bánovej oslavovalo 90 rokov od založenia futbalového klubu TJ JEDNOTA Bánová. Po víťazstvách mužov a tiež mládežníkov nasledoval koncert Horkýže Slíže, vystúpenia folklórnych súborov a zábava do skorého rána.
image
Futbalisti z Bánovej.
Autor: TJ Jednota Bánová

Trojdňová oslava v Bánovej začala prvým letným dňom usporiadaním koncertu Horkýže Slíže na futbalovom ihrisku. Veľkej účastí sa všetci potešili, nakoľko výťažok bol venovaný futbalovému klubu. Druhý deň na slávnostnej večeri podporil klub aj primátor mesta Žilina p. Fiabáne. Oslavy vyvrcholili v sobotu priateľskými zápasmi, vystúpeniami folklórnych súborov a heligonkárov.

Oslavám samozrejme predchádzali úspešné ukončenia sezóny 2018/2019. Muži suverénnym spôsobom postúpili zo štvrtej do tretej ligy a mladší žiaci vyhrali tretiu ligu na prvej priečke so skóre 271:22.

Po mnohých pádoch ale aj postupoch opäť v tretej lige

Akákoľvek futbalová činnosť v minulosti nadväzovala na dobrovoľnosť. Vznik futbalového oddielu siaha do roku 1929. Bolo to radostí, keď mládež vlastnila skutočný futbal, i keď sa doň kopalo v civilnom skromnom oblečení. Žiadne nové šaty, topánky, nepriniesli vtedajším športovcom takú radosť, ako keď sa priniesli prvé žltočervené pruhované dresy. Urbárska obec dala vtedy svoj pozemok pre vybudovanie regulárneho ihriska pri rieke Rajčianke na tzv. Čachovom. Na tomto miniatúrnom ihrisku registrujeme prvé zápolenie. Súperom Bánovej boli športovci zo Závodia. Výsledok tohoto prvého stretnutia hovorí v prospech Závodia v pomere 2:1.

Prvý zápas ŠK Bánová hrala v Rajci. Bol to veľký deň bánovských športovcov. Zápas sa skončil šarvátkou. 

Pre malokluby v Žilinskom okrese kvalitatívny skok prišiel v roku 1933, keď sa založil „Zväz žilinských maloklubov", do ktorého vstúpila aj ŠK Bánová. Súťaž v tomto zväze bola organizovaná pohárovým spôsobom a Bánová z týchto, vtedy veľmi populárnych bojov, vlastní niekoľko pohárov ako víťaz.

V rokoch 1935—36 ŠK Bánová sa stala členom Stredoslovenskej futbalovej župy, ktorá mala svoje sídlo vo Vrútkach. Podobné vylepšenie organizovanosti futbalu urobili aj ďalšie telovýchovné jednoty a tak zväz maloklubov zanikol.

V rokoch 1936—1941 hrala Bánová v súťaži II. triedy Stredoslovenskej futbalovej župy. ŠK Bánová, ako i mnohé iné väčšie telovýchovné jednoty v tomto období však živorili. V roku 1941 prichádza na ŠK Bánovú politický nátlak miestnych politických funkcionárov s požiadavkou zmeny názvu ŠK Bánová na HG Bánová. Vedenie ŠK Bánová túto požiadavku neprijalo a odmietlo. Futbal, ktorý poskytuje športovcom zážitok, strháva diváka k vzrušeniu, v Bánovej zanikol. 

Túžba mať opätovne vlastný športový klub, našla v Bánovej svojich nadšencov. Za finančnú náhradu zo zbierky bánovského obyvateľstva futbal v Bánovej znovu ožil. Finančné prostriedky získavali športovci Bánovej a jej funkcionári hlavne cestou usporiadaných tanečných zábav. Takto nadobudnuté peňažné príjmy vedenie ŠK Bánová ako dobrý hospodár investovalo do kúpy veľkého dreveného objektu v Rajeckých Tepliciach. Z dovezeného materiálu sa previedlo oplotenie ihriska, postavili sa obliekárne, sklad a tribúna. V roku 1946 ŠK Bánová z príležitosti jednoročnej povojnovej činnosti odovzdala mládeži svoje novovybudované ihrisko. 

ŠK Bánová hore aj dole

V roku 1948 hrala už Bánová na svoje podmienky nezvyčajne vysokú futbalovú súťaž v divízii, avšak častá reorganizácia  v nasledujúcich rokoch tvrdo poškodila po športovej stránke v zatriedení ŠK Bánovú. Neskoršie hrala Bánová v I. triede. Tieto neustále zmeny prinášali vždy nové problémy, dostavili sa aj finančné ťažkosti. Východisko videli v pričlenení sa  do blízkeho závodu n. p. Lučobné a farmaceutické závody, n. p. Žilina, odkiaľ bola podaná pomocná ruka.

Začiatky boli veľmi sľubné, no v neskorších rokoch, sa javil úplný nedostatok hráčov, tiež funkcionárov a čo bola predpoveď zániku. Záujem o šport upadal a vyvrcholil tým, že v prvom štvrťroku 1961 vedenie podniku oznámilo svojej telovýchovnej jednote, že nemá možnosti, ani záujem na ďalšom ponechaní si futbalového oddielu.

Futbalový oddiel upadol tak ďaleko, že hral len II. okresnú triedu. Sklamaní, avšak verní priaznivci Bánovej, podali pomocnú ruku. Za výdatnej pomoci miestneho národného výboru, jednotného roľníckeho družstva a spoločenských organizácii, futbal pod menom vlastnej obce, začal získavať priaznivcov a hlavne mládež. Futbalisti sa postupom času stali víťazmi II. triedy, potom víťazmi I. B triedy, víťazmi I. A triedy a kvalifikovali sa do oblastného majstrovstva Stredoslovenského kraja. Bol to pre nováčika I. A triedy vynikajúci úspech našich športovcov.

V roku 1965 Bánovú postihla ďalšia rana, keď z dôvodu regulácie Rajčianky bolo likvidované ihrisko a Bánová takmer tri roky musela hrávať svoje stretnutia vždy dopoludnia v nedeľu za zhoršených podmienok v susednom Závodí. V tomto období hrala Bánová I. B triedu.

Roky 1966—1968 sa pre Bánovú stali ďalšími rokmi úmornej práce. Pri všetkých bežných starostiach sa začala výstavba športového areálu v prekrásnom prostredí pri nových základných deväťročných školách so vstupom do horskej prírody s prirodzenou tribúnou. Výstavba nového ihriska si vyžiadala mnoho ľudskej práce a strojového nasadenia. 

Tu už hrala Bánová v súťažiach riadených KV ČSZTV Banská Bystrica. Roky 1978-1983 v súťaži I. A triedy, skupina A. V roku 1983 TJ Jednota Bánová dosiahla vytúžený úspech a postúpila do krajského majstrovstva skupiny A. V KM účinkovali až do roku 1987, kedy v dôsledku značnej reorganizácie zo skupiny KM A-B bolo vytvorené len jedno KM a TJ bola zadelená opätovne do I. triedy, skupina A. Od sezóny 1983/84 mala TJ Jednota Bánová v súťažiach už aj družstvá mladších a starších žiakov a dorastencov.

TJ Jednota Bánová až do druhej ligy

Od roku 1990 hrala TJ Jednota Bánová I. A triedu a krajské majstrovstvo. Vtedy sa v Bánovej hral futbal už na vyššej úrovni a klub sa pohyboval sa v tabuľkách na horných priečkach. Žiaci aj dorastenci hrali okresné súťaže na vyšších priečkach v tabuľkách. V týchto rokoch sa tiež vybudovala tribúna, ktorá slúži dodnes. Rovnako aj škvarové ihrisko o ktoré sa pričinili rekreační futbalisti HPP Bánová. 

V roku 2003 hrala TJ Jednota Bánová už v 4. lige SFZ. Po príchode sponzora v roku 2006/2007 postúpila do tretej ligy a v roku 2007/2008 suverenným spôsobom vyhrala 3. ligu a postúpila do 2. celoštátnej ligy skupina Východ. V tom čase reprezentovali klub aj mládežníci v 3. lige. Starší dorastenci pomáhali aj novovzniknutému klubu Bánová B – Brezany. 

Aj keď Bánová od roku 2010 neskončila v predošlej sezóne na vypadávajúcich priečkach, z ekonomických dôvodov sa prihlásila do tretej ligy. V tretej lige začínala prakticky skoro od začiatku. Veľa hráčov odišlo, zostali len tí najvernejší, doplnenými hráčmi z dorastencov a pohybovali sa v strede tabuľky. Na ďalšie dva roky klub musel tretiu aj štvrtú ligu taktiež odmietnuť a prihlásil sa do piatej ligy z nedostatku financií. V piatej lige sa pohyboval klub stále na vrchole súťaže, ale nikdy nedosiahol postup do vyššej súťaže. 

Až v roku 2013 s príchodom nového výboru, ktorí sa viac angažovali pre klub a snažili sa zlepšovať finančnú situáciu, mužstvo postúpilo do štvrtej ligy, kde účinkovalo až do konca poslednej sezóny. V tomto období sa darilo aj mládežníckym mužstvám, kde mladší a starší žiaci hrali 2. ligu. Dorast hral tak isto druhú ligu. Neskôr sa ale z náročnosti súťaže z druhej ligy odhlásil. 

V septembri 2014 sa podarilo rozbehnúť prípravku pre deti od 4 do 7 rokov, kde je stále veľký záujem. Viac ako 50 detí pravidelne navštevuje túto športovú prípravu.

V poslednom desaťročí sa zrekonštruovali šatne hráčov, sociálne zariadenia a sprchy. Zrekonštruovala sa hracia plocha s automatickým zavlažovaním a urobila sa pomocná hracia plocha pred kabínami. V areáli sa vybudoval aj Športklub Bánová, ktorý výborne zapadá do prostredia celého komplexu športového štadióna v Bánovej. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým občanom a priaznivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa pričinili o úspešný rozvoj športu v Bánovej.

Autor:TJ Jednota Bánová Autor:TJ Jednota Bánová Autor:TJ Jednota Bánová Autor:TJ Jednota Bánová
Prečítané: 955x